MekanForum

<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-8213945970145438";
/* Geniş Dikdörtgen */
google_ad_slot = "0152084016";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
MekanForum

  Dünya ATATÜRK Hakkında Ne Dedi!!!!

  Paylaş
  avatar
  LiNkİnBoY94
  Müdavim
  Müdavim

  İsim İsim : -
  CinsiyetErkek
  Doğum tarihi Doğum tarihi : 23/07/94
  Nerden Nerden : Ankara
  <b>Mesaj Sayısı</b> Mesaj Sayısı : 276
  Sanal Para [SP] Sanal Para [SP] : 4791
  Rep Puan Rep Puan : 1
  Seviye Seviye :
  Kayıt tarihi Kayıt tarihi : 24/07/08

  Dünya ATATÜRK Hakkında Ne Dedi!!!!

  Mesaj tarafından LiNkİnBoY94 Bir Cuma Ağus. 08, 2008 7:13 pm

  Dünya Atatürk için ne dedi?

  --------------------------------------------------------------------------------

  Dünya'nın Atatürk İçin Dedikleri...

  Türkiye'yi kurtarmış, Türk milletine rehberlik etmiş ve Türk milletini ihya etöişolan Atatürk'ün ölümü hem Türk milleti, hem de Avrupa için mevsimsiz ve pek acı bir kayıptır.
  WİNSTON CHURCHİLL  --------------------------------------------------------------------------------
  Asker-Devler adamı, çağımızın en büyük liderlerinden biri idi. Kendisi, Türkiye'nin dünyanın en ileri memleketleri arasında hak ettiği yeri almasını sağlamıştır. Keza O, Türklere, bir milletin büyüklüğünün temel taşını teşkil eden, kendine güvenme ve dayanım duygusunu vermiştir. Ben Atatürk'ün sadık arkadaşlarından biri olarak büyük iftihar duyuyorum.
  General - DOUGLAS MC ARTHUR - Kasım 1963

  --------------------------------------------------------------------------------
  Atatürk yalnız Türk tarihinin büyük bir siması değil, aynı zamanda bir büyük adamıdır. O'nun yeni Türkiye'yi yaratan eseri, yüzyıllara intikal eden bir anıt olarak kalacaktır. Yunanistan Başbakanı -
  GENERAAL METAKSAS

  --------------------------------------------------------------------------------
  İnsanı teslim alıcı gözlerinde fevkalade bir önderlik gücü var. Kalın kaşları sakin durmaz. Yüksek, entellektüel zirveler kalkar ve şaşılacak derecede geniş alnında derin çizgiler oyacak biçimde çatılır. Derisi açık renklidir, güneşten yanmıştır. Esmer değildir. Saçı sarımtrak kahverengidir. Ağzının temiz kesilmiş çizgileri ve çenesi kararlarının kesinliğini gösteriri. Tetiktir, hazırcevaptır, dikkati çekecek derecede zekidir.
  Amerikalı Kadaın Gazeteci - GLAYDS BAKER

  --------------------------------------------------------------------------------
  O; şahsi kazanç ve söhret peşinde koşan basit bir diktatör değil, gelecek nesiller için sağlam temeller atmaya uğraşan bir kahramandı.
  WALTER L. WRİGHT JR.

  --------------------------------------------------------------------------------
  Atatürk'ün dış münasebetler konusu üzerindeki görüşlerini inceleyen bir kimse, fikirlerinin değeri ve ifade edildikleri zamanı aşan manaları karşısında daima hayrete düşer.
  A.B.D. Büyükelçilerinden - AWRA M. WARREN

  --------------------------------------------------------------------------------
  Büyük Atatürk'ün ufulünden dolayı teessürümüz o derece derin ve sonsuzdur ki, bunu ifade etmek için kelime bulamıyorum. Çünkü Atatürk, yalnız Türkiye'nin değil, bütün şarkın Ata'sı idi.
  Afganistan - VELİ HAN

  --------------------------------------------------------------------------------
  Türkiye'yi son ziyareti sırasında Anıtkabir'in altın defterine şu sözleri yazmıştı. "Atatürk artık rahatça ölebilirdi. -Mademki ışık parlamakta, alev yanmakta ve memleket ilerlemekte devam ediyor...
  General DE GAULLE

  --------------------------------------------------------------------------------
  Mustaf Kemal sosyalist değil, fakat görülüyor ki iyi bir teşkilatçı, yüksek anlayışlı, ilerici ve iyi düşünceli, akıllı bir lider. mustafa Kemal, soygunculara karşı bir Kurtuluş Savaşı veriyor. Emperyalistlerin gururunu kıracağına ve Sultanı da yaranı ile birlikte alt edeceğine inanıyorum.
  LENİN

  --------------------------------------------------------------------------------
  Ben şimdiye kadar on beş hükümdar ve cumhurbaşkanı ile özel ve resmi konuşmalar yatım. Bu geceki kadar ezildiğimi hatırlamıyorum. Mustafa Kemal'de büyük bir ruh kudretinin esrarı var.(1922)
  İngiliz Generali - SIR CHARLES TOWNSHEND

  --------------------------------------------------------------------------------
  Ser, dayanıklı ve mücadeleci. Bence harika bir subay. Kelimenin tam manasıyla mükemmel bir yönetici.
  Alman Generali - VON SONDERS

  --------------------------------------------------------------------------------
  Fransa, kendisine pek çok dostluk belirtileri göstermiş olan bu büyük adamın anısını daima canlı tutacaktır.
  Fransız Başbakanı - EDOUARD DALADIER

  --------------------------------------------------------------------------------
  Hayatının sonuna kadar ulusunun mutlak güvenliğiyle kurduğu devletin başında kalan muzaffer kumandanın kişiliği eşi görülmemiş bir karekter örneğidir.
  Eski İtalya Dışişleri Bakanı - COMTE CARLO SFORZA

  --------------------------------------------------------------------------------
  Öyle zamanlar oldu ki, anılar içinde benim eşsiz nitelikte gördüklerimi düzeltti: "- Hayır... Ben bunda yanılmışım. Eğer şöyle düşünseydim ve yapsaydım sonucu daha eksiksiz olacaktı." dediği az değildi. Gerçekçilik O'nun korkmadığı şeydi.
  Eski Amerika Elçisi - General, CHARLES H. SHERRİLL

  --------------------------------------------------------------------------------
  Türkler O'na çok haklı olarak Atatürk dediler ve kendilerini baba tanıdılar. Gerçekten de O, ulusunu seven ve ulusu için didinen bir baba olmuş ve yurdunu çok az bir zamanda veimmli, yaratıcı bir gelişmeye yönelmiştir.
  Macar Meclis Başkanı - GYULA KORNİS

  --------------------------------------------------------------------------------
  Atatürk tarihten hakiki dersler almış nadir büyüklerden biridir. Bütün çaba ve uğraşmaları yalnız kendi ulusu içindir.
  Alman Tarihçisi - Prof. HERBERT MELZİG

  --------------------------------------------------------------------------------
  Kuvvetli karekterli ve dünya ulusları arasında kendi ulusunun haklı durumu üzerinde kesin ve pratik görüşlü bir adam olarak O, hiçbir zaman kişisel söhret ve yükselme peşinde koşmadı. Yurdunun çıkarları her şeyin üstünde tutan ve ulusu için en faydalı sonuca varmaya çalışan bu zat, gücünü damarlarına işlemiş görev duygusundan alıyordu
  İngiliz Yarbayı - A. RAWLİNSON

  --------------------------------------------------------------------------------
  Atatürk, yeni Türkiye'yi kılıcı ile kurtarmış ve dehası ile düzene sokmuştur. O'nun yaratıcı ruhunun ve coşkun yurtseverliğinin harekete geçmediği hiçbir alan yoktur.
  Polonya - GAZETE POLSKA

  --------------------------------------------------------------------------------
  Padişahların gösterişini, halifeliğin çekiciliğini umursamayıp bakışlarını, ordularının belkemiği olan Anadolu çiftçisine sevgiyle yöneltti.
  İngiliz - TMES GAZETESİ

  --------------------------------------------------------------------------------
  Atatürk'ün askerlik tarafına hayret etmiyorum. Her meslekte deha sahibi insanlar vardır, buna şaşılmaz. Fakat İsviçre Medeni Kanununu kabul etmek ve Türkiye'de yürürlüğe koymak! Bu âdeta dehanın da üstünde bir şey, Hukutan anlayan ve insan haklarına inanan biri sıfatıyla söylüyorum. İşte buna hayranım!
  Fransız Milli Meclisi Başkanı - EDOUARD HERRİOT
  --------------------------------------------------------------------------------

  Türkler için ne dediler...

  "Asla şüphem yoktur ki, Türklüğün unutulmuş büyük medeni vasfı ve medeni kaabiliyeti atinin yüksek
  medeniyet ufkunda bir güneş gibi doğacaktır." Atatürk
  "Türklerin ruhu yeniden parlayacak ve silah kullanmak için doğan bu kahraman milletin tarihi eski
  ışığını bulacaktır." Moltke

  "Seceat ve cesaret bakımından Türklerden üstün; büyük hedeflere ulaşmak bakımından da onlardan
  dirayetli hiç bir kavim yoktur. Cenab-ı Hak onları aslan sıfatında yaratmıştır."İbn-i Hassul

  "Türkler ölmeyi biliyorlar, hem de iyi biliyorlar. Ben de ölmeyi bilen bir milletin yenilmeyeceğini bilecek kadar tecrübeliyim. Burada hiç yoktan ordular kurmak ve bu orduları ölüme sürüklemek mümkün. Bu imkanlardan bol bol faydalanıyorum. Fakat, meydana getirdiğim orduları sendeleten bir engel var: Türklerin yaşayan hatıraları! Üç - dört yüzyıl önce her kudreti ve her milleti yenen Türkler, şimdi de silinmez hatıralarıyla her teşebbüsü sendeletiyorlar. Hemen her yürekte bu korkuyu seziyorum. Demek ki yalnız Türkleri değil, onların tarihini de yenmek lazım. Bu durumda ben, Türklerin düzinelerle milleti idare etmelerindeki sırrı da anlıyorum. Onlar milletleri bir kere yeniyor fakat kazandıkları zaferleri ruhlara ve nesillere nakşedebiliyorlar." M. Montecuccoli (Avusturyalı Komutan)

  "İnsanları yücelten iki meziyet vardır: Erkeğin cesur, kadının iffetli olması! bu iki meziyetin yanıbaşında her iki cinsi şereflendiren tek bir fazilet vardır: Vatan bağlı olmak! Bu meziyetler ve bu fazilet en büyük kahramanlığı doğurur. İşte Türkler bu çeşit kahramanlardandırlar ve onun için öldürülebilirler fakat mağlup edilemezler." Napoleon Bonapart

  "Türklerden bahsediyorum... Düşmanına saldırırken amansız bir kasırgaya, korkunç bir denize ve insafsız bir yıldırıma benzeyen Türk; dost yanında ve silahsız düşman karşısında bir seher yelidir, berrak bir göldür. Gönül açan bu yeli yıldırma, göz kamaştıran bu gölü çoşkun bir denize çevirmek tabiatı da inciten bir gaflet olur." Tasso - İtalyan Şair

  "Bütün milletler arasında en namuslu ve dostluk kurmada tereddüt edilmeyecek olan yalnızca Türklerdir. Henüz yabancı tesiri altında kalmamış olan bir köye gidecek olursanız; hakiki misafirperverliğin ne demek olduğunu orada görüp öğrenirsiniz."William Martin

  "Irk ve millet olarak Türkler, bence geniş imparatorlukları içinde yaşayan kavimlerin en asili ve başta gelenedir. Dini, sosyal ve örfi faziletleri, tarafsız kimseler için birer takdir ve hayranlık kaynağıdır." Lamartine


  "Poltava'da esir oluyordum. Bu benim için bir ölümdü, kurtuldum. Buğ nehri önünde tehlike daha kuvvetli olarak belirdi; önümde su, ardımda düşman, tepemde cehennemler püsküren güneş... Su beni boğmak, düşman beni parçalamak, güneş beni eritmek istiyordu; yine kurtuldum. Fakat bugün esirim, Türklerin esiriyim. Demirin, ateşin ve suyun yapamadığını onlar bana yaptılar, esir ettiler. Yalnız ayağımda zincir yok, zindanda da değilim; istediğimi yapıyorum. Fakat bu defa da şefkatin, asalatin, nezaketin esiriyim. Türkler beni işte bu elmas bağa sarılar. Bu kadar alicenap, bu kadar asil, bu kadar nazik bir milletin arasında hür bir esir olarak yaşamak, bilsen ne kadar tatlı." Demirbaş Şarl

  "Türkleri seviyorum... Onlar Cennet'ten bir köşe olan eşsiz memlekete yaraşan eşsiz insanlardır. Bu büyük ruhlu milletin arasında vatanımı unutmaktan korkuyorum. Vatan aziz ve pek aziz. Fakat Türkler de aziz, çok aziz." Conte De Bonnoval

  "Yeryüzünde bir 'Güneş İlke' bulmak mümkün mü? Fikir hürriyetine, dil hürriyetine, din ve vicdan hürriyetine ilişmeyen Türklerin varlığı hiç olmazsa yarın böyle bir ülkenin var olacağını bana inandırıyor. Madem ki düşünceyi zindana koymayan, hakikat sevgisini zincire vurmayan bir millet, o cesur ve adil Türkler var; üzerinde yalnız hakikatin, adaletin ve hürriyetin hüküm sürdüğü bir 'Güneş İlke' yarın neden vücud bulmasın?" Campanella

  "Tarih Türklerden çok şey öğrendi. Onların elinden çıkma öyle eserler var ki, bunlar medeniyetin birer süsüdür."Hammer

  "Bence, insanlığa şeref veren Türk Milleti'nin düşmanı olmak, insanlığın olmaktan farksızdır." Lamartine
  VALLA İSTERSENİZ OKUYUN BENİM BUNU OKUMAYA ÖMRÜM YETMEZ YOK BİZ OKURUZ DERSENİZ DEVAMI ÇOK :):):):):)

   Forum Saati Cuma Ocak 18, 2019 10:33 pm